همای شعر Bird Of Poem
وبلاگی با موضوعِ اشعار و بداهه های زیبا و متن های ادبی و فلسفی تاثیر گذار
جمعه 19 شهریور 1395 :: نویسنده : ساسان عزیزی
و من پرواز میدهم
بادباک احساسم را در هوای خیالت
بادباک بالا و بالاتر میرود
اوج میگیرد
یک تنه به آسمان بی‌کران میزند می‌رود و می‌رود
هوای خیالت طوفانی می‌شود
بادبادکم را در خود میبلعد
بندش پاره میشود
از دستانم رها میشود
بادباک زخمی با بازوانی شکسته این‌بار آرام و بدون اوج گرفتن می‌رود
در هوای غریبه‌ها به پرواز در می‌آید
با سر به زمین اصابت میکند
آرام آرام خودش را با باد همسو میکند روی زمین کشان کشان به حرکت در می‌آید
و دست آخر زیر چرخ قطاری که تو با آن برای همیشه رفتی له می‌شود

مهدیس دانافر

نوع مطلب : مهدیس دانافر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 19 شهریور 1395 :: نویسنده : ساسان عزیزی
کجای این قصه به سیاه کردن بختم قلم برداشتی؟!
که مرا میان راه رها کردی!
جهانم را به ویرانه
و تنم را به گدازه‌ای بی مثال بدل کردی که هرلحظه به آتش میکشد و میسوزاند سراسر وجودم را
بودنت تشویش! 
نبودنت درد !
کجایی؟!
که تن عریانم را به آماج تلخی نبودنت دادی!
قبل از هم آغوشیم با سیاهی شب باز گرد
قبل از اینکه دلیل زندگی بخشیدنم به نطفه‌ی درونم رنجِ بی‌‌تو بودن باشد
و از من دختری پدید آید باچشمانی آبی و ظاهری مظلوم و باطنی درّنده
که بذر انتقام را تو درونش کاشته‌ای!

مهدیس دانافر

نوع مطلب : مهدیس دانافر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 19 شهریور 1395 :: نویسنده : ساسان عزیزی
کاش بیایی بدون دلهره در آغوشم بگیرمت ، 
کاش بخندی و من آرام آرام برایت قصه عشق بخوانم ، 
کاش بیایی ومن ، هنوز زنده باشم ...

فائزه جداء
نوع مطلب : فائزه جداء، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 17 شهریور 1395 :: نویسنده : ساسان عزیزی
درد دارم!
درد،
نه از آن دردهایی که تو می فهمی
درد دارم!
از آن دردهایی که، 
می پیچد به جانم
و من میخندم 
و تو فکر میکنی 
بیخیال ترین 
آدم روزگارم
اما ،
نمیفمی 
بند بند جانم را به آتش میکشد
و من چون تو نمیفهمی
می خندم
اما باز تو نمیفهمی...
#فائزه_جَدّاءِ 

نوع مطلب : فائزه جداء، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 17 شهریور 1395 :: نویسنده : ساسان عزیزی
جایی مابین نماز مغرب و عشا بند می‌آید!
گریه را میگویم...
مابین این دو میتوانم سکوت را احساس کنم،که در سراسر قبرستان تنم جاریست...
باید با حقیقت رو به رو شوم
زمان مانند بیلی که لحظه لحظه‌ی عمرم را میکَنَد
جلوتر می‌رود و می‌پیوندَد
به تمام زمان‌های سپری شده
به تمام زندگی‌های از دست رفته
میخواستم‌ جلوی کَندَن‌های بی‌امان این بیل را بگیرم
ولی سال‌ها بود
 در اعماق قبری بودم که مرا یارای مقابله با این گذر زمان بی‌رحم نبود
زمان مرا کَند و کَند
حالا در این بیست و چند سالگیِ شوم
تمام شدم
و به زمانی می‌نگرم که جلوتر از من می‌رود...

مهدیس دانافر

نوع مطلب : مهدیس دانافر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 17 شهریور 1395 :: نویسنده : ساسان عزیزی
من و حس دوباره‌ی عاشقی
من و لمس دوباره‌ی احساس
در پس چشمان بهت زده
چشمان مطمئن
پشت قابی شیشه‌ای
من و احساس اضطراب افتادن از چشم او 
دیر زمانی گذشت و اما عشق...
تن یخ زده و در حال انتظار
نگران ساعتهایی که نزدیک میشوند به لحظه‌ی دیدار
لرزه‌ی افکنده بر اندام
تعویض مجدد و تکراری رنگ شال
من و افتادن بر سجاده‌ی عشق،قبل از الله اکبر آسمان صبح
من و تکرار این ارتعاش...

مهدیس دانافر

نوع مطلب : مهدیس دانافر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 17 شهریور 1395 :: نویسنده : ساسان عزیزی
به اندازه رشته رشته‌ ی محبتت
که مرا بافت و بافت
دوستت دارم
جانمی
جانم
مادرم

مهدیس دانافر 
نوع مطلب : مهدیس دانافر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 17 شهریور 1395 :: نویسنده : ساسان عزیزی
در عمق چشمهای سیاهت
گرگی است،
وحشی،
که در هنگامه تلاقی نگاهمان ،
بی وقفه میدرد 
ومن ،
یوسف وار
در عمق چاه ،
جا مانده ام 
اما !تو نمی دانی،
گرگ چشمهایت مرا
سالهاست
دریده،
بیا
این پیراهن من 
و این چاه عاشقی ...

فائزه جداء

نوع مطلب : فائزه جداء، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 17 شهریور 1395 :: نویسنده : ساسان عزیزی
خدا را هم به بازی خواهم گرفت
وقتی تو مهره اصلی باشی
من کیش می شوم
خدا مات ...

فائزه جداءِ
 
نوع مطلب : فائزه جداء، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 15 شهریور 1395 :: نویسنده : ساسان عزیزی
آسمان بر سرم سنگینی میکند 
من له میشوم 
در هر ضربه چکش حُکم
سخت است و من 
شانه به شانه تو 
از سوز غمت
چون کمان خمیده ام ...

فائزه جداء
نوع مطلب : فائزه جداء، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 15 شهریور 1395 :: نویسنده : ساسان عزیزی
دستانت را محکم گرفته بود
همان دستانی که 
در سرانگشتانش
تمام بودنم را خلاصه کرده بودم
واااااااای 
دست نکش به موهایش
هنوز هر روز
 موهایم را برایت پریشان می کنم
دیگر تحمل ندارم 
ببین !!!
اینگونه که نگاهش که می کنی 
یادچشمانت کلافه ام می کند
یادت هست
می گفتی
مراقب چشمهایت باش 
هه!!! 
از روزی که رفتی 
دیگر مراقبشان نیستم 
می بارند 
بی دلیل 
یا با دلیل
گفتی تمام شدی برایم 
برو
می روم باشد 
فقط یک بار با نگاهت بدرقه ام کن
بگذار تمام شود این حس ناجور 
ترد شدن ...

فائزه جداء

نوع مطلب : فائزه جداء، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 15 شهریور 1395 :: نویسنده : ساسان عزیزی
رهسپار کدام راهی
 بانو
گیسوانت را پنهان میکنی
با درد نهفته در چهره ات
چه کنم؟
راست میگفت جدّت
شق القمر شد
تو ماه کامل رفتی 
چرا
هلال برگشتی!!! 

فائزه جداء
نوع مطلب : فائزه جداء، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 15 شهریور 1395 :: نویسنده : ساسان عزیزی
در انتهای بن‌بست آذر دستانم را رها کرد
گویی با اصابتِ گلوله‌ای به‌ شقیقه‌ام مواجه شده باشم!
همه چیز در یک لحظه تمام شد!
و من گم شدم
تنِ خسته و رنجورم را آرام آرام به کنجی بردم
زمستان آمد
بعد بهار
بعد تابستان
و دوباره پاییزو
دوباره آذر لعنتی
تکرارِ بی‌محتوایِ فصول
و هربار انجماد قلبم در بن‌بست آذر
تنم هنوز بوی آغوشش را می‌دهد 
چند پاییز گذشته؟
چن پاییز برگ برگ به حالم گریسته است؟
من در تکرار بی‌سرانجام بن‌بست آذر گیر کرده‌ام
و هنوز آذر نماینده‌ی بن‌بست جدایی‌هاست...

مهدیس دانافر

نوع مطلب : مهدیس دانافر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 15 شهریور 1395 :: نویسنده : ساسان عزیزی
دی ماه نام دختریست عاشق
که داغ جدایی در پاییز را به دل دارد
دختریست که آمده لکه‌ی سیاه جدایی را که پاییز روی زمین گذاشته با سفیدی‌اش مدفون کند
دی ماه دختریست که به جای قلب یک تکه ابر در سینه دارد
آمده تا صداقت سفیدش را بر زمین ببارد
آمده تا درد به جا مانده از پاییز را زیر خروارها برف از بین ببرد
دی ماه دختریست که انعکاس آبی بیکران آسمان را بر تنش دارد
شهریور هزار رنگ نیست
دختر یکدست سفیدپوش است
که با پای برهنه دامن بلند سفیدش را روی تن تشنه‌ی خشک شده‌ی زمین میکشد
تا زندگیه دوباره ببخشد
 او عروس تنهای سفیدپوشی است که یک تنه غم زرد رنگ پاییز را با سفیدی برف می زداید برای پیشواز سبزینه ی بهار

مهدیس دانافر 

نوع مطلب : مهدیس دانافر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 14 شهریور 1395 :: نویسنده : ساسان عزیزی
و من زنم
پیله تنیده در حصار افکارم
به تن
غبار هزاران سال مادری
به سر 
شوق پریدن دارم
و من زنم
نهفته در قرون اشعارم
شیرین فرهاد های دوران
و در گلو فریادها دارم
و من زنم
چشمهایم قصه ها دارد
لبهایم حرف های بیصدا
گوش فراده سکوتم را
در نهان شهرزاد قصه گو دارم 
و من زنم....

فائزه جداء 

نوع مطلب : فائزه جداء، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 10 )    ...   3   4   5   6   7   8   9   ...   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
-
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات